DOKUMENTY SZKOŁY:

 
 

 

Przedmiotowe ocenianie

 

§1. Przedmiotowe ocenianie – język polski 1

 – język polski 2                                                                       

§2. Przedmiotowe ocenianie – historia i społeczeństwo

§3. Przedmiotowe ocenianie - język angielski

§4. Przedmiotowe ocenianie - matematyka

§5. Przedmiotowe ocenianie - przyroda

§6. Przedmiotowe ocenianie - muzyka

§7. Przedmiotowe ocenianie - plastyka

§8. Przedmiotowe ocenianie - zajęcia techniczne

§9. Przedmiotowe ocenianie - zajęcia komputerowe

§10. Przedmiotowe ocenianie – wychowanie fizyczne

§11. Przedmiotowe ocenianie - religia

§12. Przedmiotowe ocenianie – edukacja wczesnoszkolna


 

 

 

STRONA GŁÓWNA